เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เจนนี่เฉิน

โทรศัพท์: + 86 13816900442

คือ App: + 86 13816900442

อีเมล:waxwork@maiyiart.com

เซี่ยงไฮ้ Maiyi วัฒนธรรมและศิลปะ Co. Ltd. เป็นบริษัทผลิตชั้นนำเกี่ยวกับประติมากรรม ขี้ผึ้ง ซิลิโคนรูปปั้น Maiyi เป็นบริษัทบริการก่อสร้างศาลารวมถึงการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้างบนพิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ รูปพาวิลเลี่ยน บริษัทพาวิลเลี่ยน ของนิทรรศการ และอื่น ๆ เรามีโรงงานอิสระและแต่ละห้องประมาณ 2000 ตารางเมตร ความเชี่ยวชาญหลักของเราเพื่อแสดงผลอาชีพพิพิธภัณฑ์ แสดงเฉพาะเรื่องศาลา ศิลปะภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว และสวนสนุก กิจกรรมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ กู้คืนผลิตฉาก โรงงานพัฒนาซิลิโคน Ultra-realistic ประติมากรรม ซึ่งรวมถึงรูปหุ่นขี้ผึ้ง ซิลิโคนรูปปั้น ประติมากรรมแนวนอน แนวนอนขนาดเล็ก ฉากรุ่น ประติมากรรม และรูปปั้นประติมากรรมศิลปะอื่น ๆ เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับพิพิธภัณฑ์จีนและศาลาต่าง ๆ บริษัทร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานทั่วประเทศมากกว่า 100 ภายใต้การแนะนำของพิพิธภัณฑ์ของทฤษฎีการสื่อสาร เราได้วิจัย วางแผน ออกแบบ ผลิตในการให้บริการระบบรถไฟแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ งานของเราครอบคลุม museology สถาปัตยกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เขตสูง และด้านต่าง ๆ ของสาขาอาชีพ ขอบเขตธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการวิจัยวางแผนโดยรวมของพิพิธภัณฑ์ และแสดงนิทรรศการอนุสรณ์ แสดงต่าง ๆ และนิทรรศการของโครงการออกแบบ

บริการของเรา:

โรงงาน Maiyi:

ขี้ผึ้ง ผลิตฉากซิลิโคนประติมากรรม เซเลบริตี้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์ ศิลปะฉาก ประติมากรรมฉากกู้ ภูมิทัศน์ขนาดเล็ก รูปแบบภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ประติมากรรม ศิลปะ หุ่นยนต์ซิลิโคน

ออกแบบ Maiyi:

พิพิธภัณฑ์การออกแบบ ออกแบบอาคาร พื้นที่การวางแผน ออก แบบองค์กร ออกแบบพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผู้ ประกอบการรีสอร์ท โชว์รูมบริษัท ออก แบบพิพิธภัณฑ์องค์กร